സന്ധ്യ!

പ്രകൃതി തന്‍ സുന്ദരവരചാര്തുകള്‍  ഈ സന്ധ്യ , ഒരു സുന്ദര  സ്വപ്നം പോലെ പ്രതീക്ഷകള്‍ തന്‍ അലകള്‍ തിരയടിക്കുന്നുവല്ലോ. മോഹത്തിന്‍ പൊന്‍ കസവണിഞ്ഞ മനസ്സില്‍, സങ്കല്‍പ്പ സ്വപ്നത്തിന്‍ സ്വര മാധുര്യമേരിടുന്നുവല്ലോ,അല്ലയോ ത്രിസന്ധ്യെ, ആരു പകര്ന്നുതന്നതാണ് നിനക്കീ ശോഭ! വശ്യമാം നിന്‍ സൌന്ദര്യലഹരിയില്‍ മയങ്ങീടുന്നുവല്ലോ എന്‍ മനം!സ്വപ്നമാം സുന്ദരവീചിയിലൂടെന്‍ മനം ഗമിക്കുമ്പോള്‍ നിന്‍ കാവല്‍ ഭാടന്മാരാം പൊന്നമ്ബിളിയും താരകങ്ങളും സ്വഗതാമേകുമോ?അനവധ്യ സുന്ദരമാം നിന്‍ അഴകില്‍ സ്വയം മറന്നു നില്‍ക്കുമെന്നെ  തഴുകുമീ മന്ദമാരുതനും നിന്‍ ചാരുതതന്‍ വശ്യത കൂട്ടീടുന്നുവോ?കുങ്കുമവര്‍ണ്ണമനിഞ്ഞു നില്‍ക്കും മേഘത്തുണ്ടുകല്‍ നിന്‍ തിലകകുറിയോ?

മൌന നൊമ്പരം!

നിന്‍ മിഴിനീരില്‍ തെളിഞ്ഞതോമങ്ങലെറ്റൊരാ സ്വപ്നത്തിന്‍ചിതറിയ സ്ഫടികതുണ്ടുകള്‍! നിന്‍ നീര്‍ത്തുള്ളികള്‍ പറഞ്ഞതോകണ്ണീരാല്‍ ചാലിച്ച്ചോരാമൌനമാം നോവിന്‍ കഥയുംനിന്‍ നീര്സ്പന്ദനം മൂളിയതോമൂകമായി, പൊലിഞോരാസ്നേഹത്തിന്‍ മര്‍മ്മരവും. അല്പായുസ്സാം മൌനവും അമൃതോ പാനം ചെയ്തു?മൂകമാം സന്ധ്യയോ കേട്ടുവോനിന്നകതാരിന്‍ നൊമ്പരം?നിന്‍ ഹൃദയവീണയില്‍ നിന്നു-തിരും ശ്രുതിതെറ്റിയോരാ-ഈന്നത്തിന്നുത്തരമേകിയോ നിന്നെ തഴുകിയ തെന്നല്‍?കിന്നാരമോന്നു ചൊല്ലി തെന്നി നീങ്ങിയോരാ കാറ്റിനും കഴിഞീല്ല നിന്‍ മൌനനൊമ്പരം കേള്‍ക്കാന്‍.പിന്നെയും നിന്നെ പിരിയാന്‍ തുടങ്ങുമോരാ സന്ധ്യയും അറിഞ്ജീല്ലനിന്‍ ഹൃത്തിന്‍ ദുഖഭാരം.എന്നുംമെന്നുംമെന്നിട്ടുമീരാവില്‍ തനിച്ച്ചിരുന്നോരാ താരത്തിനോട് നിന്‍നൊമ്പരം പങ്കു‌വയ്ക്കുവതെന്തിനോ?നിന്നെ തനിച്ചാക്കി ഒടുവിലതും യാത്ര-യാകും,ഒരു വിട പോലും വാങ്ങാതെ നിന്‍ … More മൌന നൊമ്പരം!