മൌന നൊമ്പരം!

നിന്‍ മിഴിനീരില്‍ തെളിഞ്ഞതോമങ്ങലെറ്റൊരാ സ്വപ്നത്തിന്‍ചിതറിയ സ്ഫടികതുണ്ടുകള്‍! നിന്‍ നീര്‍ത്തുള്ളികള്‍ പറഞ്ഞതോകണ്ണീരാല്‍ ചാലിച്ച്ചോരാമൌനമാം നോവിന്‍ കഥയുംനിന്‍ നീര്സ്പന്ദനം മൂളിയതോമൂകമായി, പൊലിഞോരാസ്നേഹത്തിന്‍ മര്‍മ്മരവും. അല്പായുസ്സാം മൌനവും അമൃതോ പാനം ചെയ്തു?മൂകമാം സന്ധ്യയോ കേട്ടുവോനിന്നകതാരിന്‍ നൊമ്പരം?നിന്‍ ഹൃദയവീണയില്‍ നിന്നു-തിരും ശ്രുതിതെറ്റിയോരാ-ഈന്നത്തിന്നുത്തരമേകിയോ നിന്നെ തഴുകിയ തെന്നല്‍?കിന്നാരമോന്നു ചൊല്ലി തെന്നി നീങ്ങിയോരാ കാറ്റിനും കഴിഞീല്ല നിന്‍ മൌനനൊമ്പരം കേള്‍ക്കാന്‍.പിന്നെയും നിന്നെ പിരിയാന്‍ തുടങ്ങുമോരാ സന്ധ്യയും അറിഞ്ജീല്ലനിന്‍ ഹൃത്തിന്‍ ദുഖഭാരം.എന്നുംമെന്നുംമെന്നിട്ടുമീരാവില്‍ തനിച്ച്ചിരുന്നോരാ താരത്തിനോട് നിന്‍നൊമ്പരം പങ്കു‌വയ്ക്കുവതെന്തിനോ?നിന്നെ തനിച്ചാക്കി ഒടുവിലതും യാത്ര-യാകും,ഒരു വിട പോലും വാങ്ങാതെ നിന്‍ … More മൌന നൊമ്പരം!